bcspaceshuttle
BADMINTON bij BC Space Shuttle
Kom eens langs om kennis te maken!
bcspaceshuttle
BADMINTON bij BC Space Shuttle
Kom een keer vrijblijvend meespelen!
badminton
BADMINTON bij BC Space Shuttle
Kom eens langs om kennis te maken!

Privacy Reglement

Algemeen: BC Space Shuttle verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), zoals verwerkt in ons privacyreglement.

Privacyreglement BC Space Shuttle

 1. BC Space Shuttle vraagt alleen om persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een normale bedrijfsvoering. Dit betreft NAW, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, bondsnummer en e-mailadres.
 2. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om leden in te schrijven, te informeren en de verschuldigde contributie vast te stellen en junioren, trainingsgroepen en teams in te delen.
 3. Om leden te registreren maakt BC Space Shuttle gebruik van een online webformulier, een offline ledenadministratie en een offline boekhouding. 
 4. Space Shuttle neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw gegevens tegen te gaan. Het bestand met de persoonsgegevens is opgeslagen op een lokale computer en niet op een algemeen toegankelijk medium (bv. cloud). Het bestand met persoonsgegevens is bovendien beveiligd met een toegangscode die alleen bij de penningmeester bekend is.
 5. De NAW- gegevens, geboortedatum en e-mailadressen worden gedeeld met Badminton Nederland (”de Bond”), aangezien leden van BC Space Shuttle statutair ook lid worden van Badminton Nederland. 
 6. Persoonsgegevens van leden worden nooit met sponsoren gedeeld.
 7. De persoonsgegevens van leden van BC Space Shuttle worden door de penningmeester bijgehouden en gedeeld met de overige bestuursleden ten behoeve van de in artikel 2 genoemde activiteiten. De penningmeester verstuurd enkel beveiligde bestanden aan het desbetreffende bestuurslid en in een apart bericht de toegangscode om het bestand te openen.
 8. Voor het versturen van nieuwsbrieven en mededelingen over BC Space Shuttle-activiteiten, zoals wedstrijden en trainingen, worden de e-mailadressen van leden gebruikt.
 9. Een lid kan zich te allen tijde afmelden voor mailingen door een verzoek hiertoe aan de secretaris te richten. 
 10. Voor het plaatsen van herkenbare foto’s van (jeugd)leden die niet in team- of wedstrijdverband zijn gemaakt moet apart toestemming worden gevraagd aan deze leden of aan de ouders/verzorgers van jeugdleden jonger dan 17 jaar. 
 11. Een kopie van de NAW-gegevens van uitgeschreven leden en van de periode van hun lidmaatschap wordt voor clubactiviteiten zoals een reünie door de ledenadministratie op een met een wachtwoord beveiligde computer bewaard.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@spaceshuttle.nl of een van de andere bestuursleden van Space Shuttle.

 

Contact
info [at] bcspaceshuttle.nl (info[at]bcspaceshuttle[dot]nl)

 

 

Sporthal De Scheg

Arthur van Schendellaan 100A
1422 LE Uithoorn
Telefoon: 0297 566347

Sporthal De Bloemhof

Hornweg 187
1432 GH Aalsmeer
Telefoon: 0297 325447