bcspaceshuttle
BADMINTON bij BC Space Shuttle
Kom eens langs om kennis te maken!
bcspaceshuttle
BADMINTON bij BC Space Shuttle
Kom een keer vrijblijvend meespelen!
badminton
BADMINTON bij BC Space Shuttle
Kom eens langs om kennis te maken!

Verslag Bestuurs- TC-vergadering van 14 februari 2019

Af en toe zullen we een beknopt verslag van onze vergaderingen op de website plaatsen. Iedereen weet dan wat er leeft en wat zich afspeelt in onze vereniging. Als je wilt reageren kan dit uiteraard via de mail of ingezonden brief naar het bestuur of de TC.

Aanwezig waren Ellen, Sandra, Peter, Jeroen, Hans P., Eric L. en Eric M.

Mirjam en Henny waren helaas door griep geveld.

Mededelingen

Als eerste gaf Jeroen aan dat hij een brief van de gemeente Uithoorn heeft ontvangen met het fijne bericht dat de gemeente geen BTW meer mag berekenen op de zaalhuur voor sporten als de onze. De huurkosten zullen dus omlaag gaan.

Een van de bestuursleden heeft aangegeven te gaan stoppen met het bestuurswerk bij Space. We zullen de komende tijd nadenken hoe we deze vacature willen invullen en alvast een aantal kandidaten benaderen. Op de ALV (gepland op 13 mei) zal meer duidelijk worden.

Van verschillende kanten komen er twijfels bij ons binnen of we deze zomer wel moeten gaan badmintonnen bij De Kegel. Mede door alle verbouwingen was het vorig jaar een stuk minder gezellig dan de jaren daarvoor, en dat is voor onze club wel erg belangrijk. We gaan dus zoeken naar alternatieven in Aalsmeer en/of Amstelveen.

Technische commissie

De TC legt uit dat de inschrijving voor de clubkampioenschappen gesloten is en dat ze volgende week alle indelingen zullen vaststellen. Vanaf maandag 4 maart zullen dan de wedstrijden worden gespeeld. De finales zijn op 8 april.

De TC zal in de komende weken de inzet van onze trainers doorspreken en bekijken of er veranderingen moeten komen voor volgend seizoen.

Jeugdzaken

Het aantal jeugdleden blijft teruglopen en dat is reden tot zorg. Het is moeilijk nieuwe jeugdleden te trekken. We proberen de jeugdleden steeds vaker te laten meespelen met de volwassen leden, en roepen alle volwassen leden op hieraan mee te werken. We hebben in het verleden al vaker acties gehad die weinig succes hebben gehad, zoals clinics op de basisscholen. Peter zal deze mogelijkheid bespreken op De Kwikstaart. Verder spreken we af dat we een flyer zullen maken waarin we de jeugd aanbieden dat ze de rest van het seizoen gratis bij ons mogen spelen. We hopen dat een aantal van onze leden bereid zal zijn mee te helpen met het rondbrengen van deze flyers.

Financiën

De penningmeester geeft aan dat er nog maar 6 leden zijn die de contributie niet hebben betaald. Die gevallen worden doorgesproken. Hans gaat herinneringen sturen.

We zullen binnenkort samenkomen met het bestuur van het voormalige Flower Shuttle om de ontwikkelingen door te spreken.

Verder zijn er geen bijzonderheden.

Website

Ook de website is een zorgenkindje. Er is weinig nieuwe input waardoor de website niet erg actueel lijkt. We hopen in ieder geval op de competitieteams die, nu de competitie is afgelopen, daarover een mooi verslagje kunnen maken. Maar ook hopen wij op andere leden die leuke / interessante artikelen aanleveren zodat de site interessanter wordt.

 

 

Contact
info [at] bcspaceshuttle.nl

 

 

Sporthal De Scheg

Arthur van Schendellaan 100A
1422 LE Uithoorn
Telefoon: 0297 566347

Sporthal De Bloemhof

Hornweg 187
1432 GH Aalsmeer
Telefoon: 0297 325447